Renovační řešení RenoSystem

RenoSystem řeší nedostatek prostoru pro instalaci garážových vrat.

Nyní můžete instalovat a rekonstruovat bez omezení.


Charakteristika


  • RenoSystem je určen pro segmentová vrata UniPro
  • konstrukce je vytvořena ze speciálně navržených zárubní upravených pro montáž do otvorů bez překladu, prostoru po stranách nebo s nepravidelným povrchem zdí
  • součástí konstrukce je systém krytů vyráběných v barvě pláště vrat, které umožňují estetický vzhled vrat bez nutnosti nahazování omítky
  • konstrukce se montuje přímo na existující plochy systémem úhelníků, které společně s kryty plní funkci náhrady za chybějící části zdi
Konstrukce pro montáž segmentových vrat

Jedná se o řešení umožňující namontovat vrata v situaci, kdy otvor nesplňuje montážní požadavky výrobku tj. v případě chybějícího prostoru po stranách a u překladu.

Konstrukce je možné nakonfigurovat a kombinovat libovolně podle možností připraveného otvoru.


VARIANTY MONTÁŽE


Systém se vyskytuje ve třech variantách upravených pro různé montážní podmínky. RenoSystem využívá možnost použít systém zkrutných pružin na konci horizontálních vodicích lišt, díky tomu je možné maximálně využít průřez modernizovaného otvoru.

V případě zcela chybějícího překladu a prostoru po stranách se může průřez vjezdu (ve verzi automatických vrat) snížit maximálně o 150 mm a zúžit o 240 mm.

Montáž do otvoru s mřížkou před otvorem

Montáž do otvoru s mřížkou v otvoru

Montáž zevnitř s mřížkou za otvorem

UniPro Nano80

Konstrukce vrat UniPro Nano80 je uzpůsobena pro podmínky zástavby, kde nízký překlad znemožňuje montáž automatických vrat.

Díky speciálně profilovaným vodicím lištám můžou být automatická vrata UniPro Nano80 používána dokonce i s překladem vysokým 80 mm, a zvýšit tak pohodlí uživatelů garáže. UniPro Nano80 jsou automatická vrata k dispozici v typových rozměrech, různorodém designu a s obrovským výběrem barev pro tradiční i moderní zástavbu.